Svatební obřad - Jak probíhá svatební obřad? Průběh krok za krokem

21.08.2020

Svatební obřad a jeho organizace nejsou všem vždy zcela jasné. Proto si v tomto článku shrneme základní body, které je třeba dodržet, aby vše proběhlo bez zbytečných Faux paux. Podotýkám, že se jedná o civilní svatbu. Svatba církevní má organizaci trochu jinak. O ní si řekneme více někdy jindy.

Vše začíná výběrem místa

Místo obřadu je třeba volit citlivě, aby bylo snadno dosažitelné s ohledem na ubytování svatebčanů a místo svatební hostiny. Nikdo nechce trávit svatební den v autě. Proto je stále modernější a oblíbené, mít obřad v místě svatební hostiny. I když záleží na přání každého páru. Oddávající za Vámi přijde takřka kamkoliv, radnice nikoliv.

Pokud jedete na místo obřadu ve stavebním konvoji

platí, že v čele jede auto s ženichem a jeho svědkem. Poté se seřadí svatebčané. Auto s nevěstou a jejím svědkem konvoj uzavírá. Možná je i varianta, která jde trochu proti tradici a to společný příjezd budoucích novomanželů. V tomto případě jedou v čele rodiče a za nimi auto se snoubenci. Poté následují vozidla se svatebčany.

Obřad

Pokud nemáte svatební koordinátorku, připadne organizace obřadu hlavně na svědky v koordinaci s oddávajícím a odpovědnou osobou z místa konání. Nejprve se usadí svatebčané. Jedna strana připadne hostům od ženicha, druhá od nevěsty. Není striktně dáno rozmístění, ale při obřadu stojí nevěsta po pravé ruce ženicha. Proto nejčastěji pravá strana patří rodině nevěsty. Jestliže nejsou místa k sezení pro všechny, posadí se nejbližší okruh rodiny a starších ze svatebčanů. Ostatní pak stojí. Svědek odnese snubní prstýnky a úřední doklady jak svědků, tak i snoubenců a jejich k oltáři. Zde si je přebere oddávající a matrikářka. V tu chvíli je vše připraveno na obřad.

Příchody k obřadnímu místu

  • K obřadnímu místu jako první přicházejí hosté, kteří se usadí na připravená místa k sezení
  • Následně přichází ženich se svou maminkou, kterou usadí a čeká na svou vyvolenou.
  • Následuje maminka nevěsty s otcem ženicha a posadí se hned do první řady
  • Poté společně přicházejí svědci, kteří se stoupnou na ,,svou stranu".
  • Jestliže na svatbě budete mít družičky, které budou rozhazovat okvětní lístky, tak těsně před nevěstou vyrážejí ony. Za nevěstou jdou družičky v případě, že nesou vlečku či závoj. Malé družičky by měli stát před svědky, dospělé za svědky. Je to velice kouzelný okamžik, vidět přicházet malé roztomilé družičky, proto pokud máte děti nebo někdo z vaší rodiny či přátel, velmi doporučuji je takto ,,využít" :)
  • Na závěr přichází nevěsta se svým otcem a obřad může začít

Hudební doprovod není povinnost, ale dodává obřadu nádhernou romantickou atmosféru. Většinou se používá odlišný song pro nástup ženicha, a jiný pro nevěstu.

Při samotném obřadu představí matrikářka snoubence oddávajícímu. Ten poté přednese svatební řeč, zakončenou legendární otázkou na budoucí novomanžele. Otázku prvně položí ženichovi a následně nevěstě. Pokud oba řeknou své ANO, splní tím svůj svatební slib. Následuje výměna snubních prstýnků a první novomanželský polibek. Pak už jen všichni zainteresovaní (novomanželé, svědci, oddávající a matrikářka)stvrdí vše podpisem. Pod tento další krok, se pouští jedna skladba, která dohrává až dojde ke gratulacím matrikáře s oddávajícím. 

Následují gratulace od svatebčanů, kde se decentně pouští hudební podkres. Odhadem je dva songy na 40 lidí 

Na závěr utvoří svatebčané špalír, kterým novomanželé odcházejí. Svatebčané hází pro štěstí rýži, okvětní lístky nebo konfety. Možné jsou i bublinky z bublifuku. Zde je duležit